Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 8928 10839
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 7906 9795 05.03.2020
MP [MP] 0 0
AK Príväzky 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 1015 1044 20.02.2020
PE Periodiká 7 0 14.09.2016
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0